ชั้นวางพาเลท คลังสินค้า (Selective Pallet Racking)

  • Rack วางพาเลท (Pallet Racking, Selective Rack)
  • ขนาดเริ่มต้น 120x240x400 cm
  • รับน้ำหนัก 1,000 – 3,000 kg/ชั้น
  • สำหรับสต็อกสินค้าบนพาเลทในโกดัง คลังสินค้าขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
  • สามารถเลือกขนาด สีแร็ค และการรับน้ำหนักได้
  • รับออกแบบผลิตให้เหมาะกับการใช้งานและขนาดพื้นที่
  • **สินค้าเป็นงานสั่งผลิตใช้เวลาประมาณ 20-30 วัน

ติดต่อสอบถาม